Игри

Информация за страница Своге

Своге е град в Западна България, разположен в област София. До столицата се намира в непосредствена близост, а освен това изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Точното местоположение на населеното място е Искърското дефиле при устието на река Искрец. Границите на цели три планини се събират именно на това място, като техните имена са Мала Планина, Голема Планина и Понор. Още от дълбока древност в района на днешния град има ясни следи от човешки живот. Тракийското племе трибали присъства силно в този район по времето, когато обитава Балканския полуостров. На мястото на града в онези години са изградени тракийско селище и некропол, но това не може да се потвърди на сто процента.За да се случи, е необходимо провеждането на задълбочени археологически проучвания и разкопки. Намерените към момента находки са предимно в резултат от иманярската дейност, извършвана в района. Връзките на района с други райони и гръцки населени места и съществуването на няколко тракийски селища са потвърдени от тях.

   Откритата монета на бога на реките Истър е може би най-ярката находка в това отношение. По своята същност тя е уникална и единствена за територията на страната. В намиращите се на територията на общината останки от тракийски укрепления, несъмнено трябва да се спомене укреплението до село Заселе. Неговото име се запазва и до наши дни – Материза, както и разрушените в момента три тракийски могили. Тези могили също са свидетелство за наличието на живот по тези земи. Именно в района на общината се предполага, че се състои прочутата битка между трибалите и Филип. Това е бащата на известния пълководец Александър Македонски, а в нея Филип едва се отървава от смърт и впоследствие остава инвалид. Между северните части на страната и егейското крайбрежие в миналото Своге играе важна роля по отношение на търговските връзки. Макар че този факт е подценяван, това не променя с нищо огромното значение на населеното място. Останки на близо десет на брой крепости са запазени от времето на Източната римска империя Византия. Те са предимно свързани с мащабната дейност в сферата на строителството, която разгръща по време на своето управление император Юстинян Велики.

   Тези крепости играят ролята на естествени прегради против нашествието на големия брой племена, окупирали Балканския полуостров. Останки от укрепителни съоражения има и от времето на Първото и Второто български царства – това е още една емблематична за страната епоха. Те се намират на връх Грохотен, в чието подножие именно се намира Своге. Седемте престола и Искрецкия манастир се намират на територията на това населено място, като те са много известни. Предполага се, че са построени съответно през 11-ти и 18-ти век и са две от ярките местни забележителности. Поради търсенето от страна на населението на сигурността на Балкана, по време на османското робство броят на жителите в града рязко се увеличава. Когато се построява преминаващата през Искърското дефиле железопътна линия, това води до началото на благоприятното развитие на града. Именно след това възникват и по-голямата част от днешните селища, които се намират по поречието на реката. Градски статут населеното място официално получава през 1965 година.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker